Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθμών | Solarmaint

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών
Αρχική Σελίδα> Έργα
Έργα

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, στους οποίους η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης:

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Λακωνίας

Εγκατεστημένη Ισχύς

1.973,40 kWp

PV Panels

Canadian Solar Crystalline Silicon 235Wp

Inverters

ABB – Power One - Central

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Κιλκίς

Εγκατεστημένη Ισχύς

1.500,00 kWp

PV Panels

Sopray Crystalline Silicon 240Wp

Inverters

Fimer Central

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Λάρισας

Εγκατεστημένη Ισχύς

1.068,48 kWp

PV Panels

Luxor Crystalline Silicon 245Wp

Inverters

Fimer – Central

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Φθιώτιδας

Εγκατεστημένη Ισχύς

500,00 kWp

PV Panels

Yingli Solar Crystalline Silicon 250Wp

Inverters

Fimer – Central

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Μαγνησίας

Εγκατεστημένη Ισχύς

149,45 kWp

PV Panels

Sopray Crystalline Silicon 245Wp

Inverters

ABB – Power One - String

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Λακωνίας

Εγκατεστημένη Ισχύς

149,94 kWp

PV Panels

Suntech Pluto Crystalline Silicon 245Wp

Inverters

Kaco New Energy - SemiCentral

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Φθιώτιδας

Εγκατεστημένη Ισχύς

99,00 kWp

PV Panels

Heliosphera Thin Film 125Wp

Inverters

Platinum – String

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Φθιώτιδας

Εγκατεστημένη Ισχύς

99,37 kWp

PV Panels

Heliosphera Thin Film 125Wp

Inverters

SMA – String

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Βοιωτίας

Εγκατεστημένη Ισχύς

99,36 kWp

PV Panels

Heliosphera Thin Film 125Wp

Inverters

Refusol – String

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Βοιωτίας

Εγκατεστημένη Ισχύς

99,36 kWp

PV Panels

Heliosphera Thin Film 125Wp

Inverters

Refusol – String

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Αρκαδίας

Εγκατεστημένη Ισχύς

99,84 kWp

PV Panels

Yingli Crystalline Silicon 240Wp

Inverters

SMA - String

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Φθιώτιδας

Εγκατεστημένη Ισχύς

99,00 kWp

PV Panels

Heliosphera Thin Film 125Wp

Inverters

Refusol - String

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Λακωνίας

Εγκατεστημένη Ισχύς

99,84 kWp

PV Panels

Yingli Crystalline Silicon 240Wp

Inverters

SMA - String

Φ/Β Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Νομό Φθιώτιδας

Εγκατεστημένη Ισχύς

99,00 kWp

PV Panels

Heliosphera Thin Film 125Wp

Inverters

Platinum - String