Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθμών | Solarmaint

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών
Αρχική Σελίδα> Υπηρεσίες> Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθμών
Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθμών

Ως γενική αρχή, οι Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης εκτελούνται για την αποτροπή κάθε περιστατικού που ενδέχεται να προκύψει στον σταθμό, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα και η ενεργειακή παραγωγή και να παρατείνει την αποδοτική διάρκεια ζωής του.

Το σύνολο των εργασιών και ελέγχων που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας στα πλαίσια της λειτουργίας και συντήρησης των φ/β σταθμών, είναι πάντοτε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62446:2009.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις υπηρεσίες που ολοκληρωμένα παρέχει η εταιρεία μας, στα πλαίσια των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

 

 • Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργικών δεδομένων.

   

 • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 24/7.

   

 • Συνεχής έλεγχος και πρόληψη για επάρκεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών.
     
 • Προγραμματισμένες μεταβάσεις στους σταθμούς, κατά τις οποίες ελέγχεται ενδελεχώς το σύνολο του σταθμού και πραγματοποιούνται εργασίες προληπτικής συντήρησης στα φ/β πλαίσια, στους αντιστροφείς, στις βάσεις στήριξης, στους ηλεκτρικούς πίνακες, κλπ. Στα πλαίσια των εργασιών προληπτικής συντήρησης, πραγματοποιούνται επίσης θερμογραφήσεις στον φ/β σταθμό, με ειδική θερμοκάμερα του οίκου Flir..

   

 • Κατασταλτική / έκτακτη μετάβαση κατάλληλα οργανωμένου συνεργείου για αποκατάσταση βλάβης, με χρόνο απόκρισης εντός 24 ωρών.

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα επιβολής ποινικής ρήτρας στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η μετάβαση του συνεργείου μας, εντός του προκαθορισμένου χρόνου απόκρισης, με χρηματική ωριαία αποζημίωση της απολεσθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 • Σύνταξη αναλυτικών τεχνικών εκθέσεων εκτελεσθέντων εργασιών τακτικών συντηρήσεων και έκτακτων μεταβάσεων, κάθε φορά που αυτές εκτελούνται και τήρηση ημερολογίου συμβάντων και επισκέψεων.

   

 • Σύνταξη μηνιαίων αναλυτικών τεχνικών εκθέσεων με τα δεδομένα παραγωγής και λειτουργίας.

   

 • Χλοοκοπή των γηπέδων των φωτοβολταϊκών σταθμών, κάθε φορά που αυτό απαιτείται, με κατάλληλα μηχανήματα.

   

 • Πλύσιμο των φωτοβολταϊκών πλαισίων (PV Panels), κάθε φορά που αυτό απαιτείται, με ειδικά επεξεργασμένο νερό και ειδικά κατάλληλα μηχανήματα.

 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά μας, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.