Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθμών | Solarmaint

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών
Αρχική Σελίδα> Υπηρεσίες> Ενεργειακή Αναβάθμιση Φ/Β Σταθμών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Φ/Β Σταθμών

Από τους μεγαλύτερους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, είναι η ενεργειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η ενεργειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την επάρκεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στη φάση της κατασκευής του φ/β σταθμού.

Για παράδειγμα ένας φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να έχει απώλειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως ακόμη και του 40%, επειδή είναι υποδιαστασιολογημένα τα καλώδια ισχύος που έχουν εγκατασταθεί ή επειδή δεν έγινε σωστή ομαδοποίηση των στοιχειοσειρών (strings) των φωτοβολταϊκών πλαισίων (PV Panels).

Δυστυχώς έχουμε συναντήσει πολλούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία δημιουργούν σημαντικότατη απώλεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αδυναμίας μετάδοσής της και μόνο.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας προσφέρει οικονομοτεχνικές λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα, αφού εξετάσει τα δεδομένα του φωτοβολταϊκού σταθμού σας, με εγγυημένο και αποδεδειγμένο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας την μακρά εμπειρία των στελεχών της σε συνδυασμό με τα κατάλληλα όργανα μέτρησης και εργαλεία.