Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθμών | Solarmaint

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Δεκεμβρίου 2016. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 9.340 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 3.371,37€ (72% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).