Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθμών | Solarmaint

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου – Ιουλίου 2018

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2018. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 3.535 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.666,32 € (27% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).